Vyökokeet

Aikidossa, kuten useimmissa muissakin budolajeissa, harjoittelijan edistymistä seurataan vyökokeiden eli graduointien avulla. Kokeessa harjoittelijan osaaminen punnitaan yhden tai useamman tuomarin edessä. Vyökoe on opetustilaisuus, vaikka puitteet ovatkin paljon muodollisemmat kuin tavallisessa harjoittelussa.

Kyu-kokeet

Aikidon ensimmäinen suoritettava vyö on 6. kyu ja siitä eteenpäin kokeita suoritetaan aina 1. kyuhun saakka. Kyu-kokeet suoritetaan yleensä kotiseurassa ja Sandokaissa kokeita järjestetään tarpeen mukaan, useimmiten noin neljä kertaa vuodessa.

Minimiaika kokeiden välillä kasvaa vyöarvon kasvaessa. 6. kyu kokeeseen vaaditaan vähintään 20 harjoituskertaa harjoittelun aloittamisesta. 3. kyuhun vaaditaankin jo vähintään 50 harjoituskertaa edeltävän eli 4. kyun suorittamisesta jne.

Seuraava kyu-koe järjestetään keskiviikkona 12.6.2024

Asetekniikat

Sandokaissa on kyu-asteiden vyökoevaatimuksissa noudatettu asetekniikoiden kohdalla Aikidoliiton asetekniikkavaatimusten vaihtoehto 1:stä:

3. kyu

bokken kihon suburi – shomen-uchikomi
– kirigaeshi
– menuchi-tsuki
– shihogiri

2. kyu

jo kihon suburi 20 kpl

1. kyu

jo kata – 13
– 31

Maksut

Graduointimaksu on 20 euroa ja se maksetaan graduoinnin yhteydessä. 6. kyu:n suorittajat (alkeisharjoittelijat) lunastavat kokeen yhteydessä myös aikidopassin, jonka hinta on 10 euroa.

Ennen koetta

5. – 1. kyu graduoivat ilmoittavat graduointiaikeistaan hyvissä ajoin ja suorittavat koegraduoinnin Tuomo tai Karille. Sekin kannattaa hoitaa ajoissa, että ehtii harjoitella Tuomon tai Karin antamien kommenttien mukaan ennen varsinaista vyökoetta.

Graduointitilaisuus

Graduointi- eli vyökoetilaisuus on hyvin muodollinen tilaisuus ja sen aikana noudatetaan graduointietikettiä. Kyseessä on myös suljettu tilaisuus eli sen aikana ei saa tulla saliin eikä sieltä saa poistua. Yleisön ja harjoittelijoiden tulee olla ajoissa paikalla. Tatamilla istutaan seizassa tai risti-istunnassa, selkä suorassa. Ruokailu, juominen tai kuvaaminen ei ole sallittua.

Yleisön odotetaan olevan mahdollisimman hiljaa, jotta vyökokeen suorittajalla olisi mahdollisimman suotuisat olosuhteet koetilaisuuden ajan.

Suomen Aikidoliiton sivuilta löytyvät kyu-graduointivaatimukset.

Dan-kokeet

Kyu-kokeiden jälkeen suoritetaan dan-kokeita, joita järjestetään muutaman kerran vuodessa ympäri Suomea. Dan-arvoja voi suorittaa 4. daniin saakka ja sen jälkeen tulevat arvot myönnetään aikidon eteen tehtyyn työhön perustuen. Usealla Suomen kokeneimmista aikidokista on 6. dan arvo ja Suomesta löytyy myös muutama 7. danin arvoinen opettaja.

Ilmoita seuran pääohjaaja Tuomolle halukkuudestasi osallistua dan-graduointiin vähintään 6 kuukautta ennen koetta. Tuomo myöntää suosituksen dan-kokeeseen. 1.7.2017 alkaen kokelaiden on suoritettava kaksi Suomen Aikidoliiton tasoleiriä ennen dan-kokeeseen menoa. Jälkimmäinen leireistä voi olla se, jolla vyökoe suoritetaan. Tasoleirejä voi käydä toki enemmänkin kuin kaksi.

Suomen Aikidoliiton sivuilta löytyy dan-kokeiden vaatimukset. Dan-kokeissa tehdään myös asetekniikoita.