Teemat

Teemat ja painopisteet

Sovelletaan ohjelmaa joustavasti, mutta pyritään siihen, että puolet harjoituksesta olisi painopisteen mukainen.
Koko vuoden kattava teema on harjoitusturvallisuus. Puhdas ja turvallinen suoritus syntyy oikeaoppisen muodon lisäksi nagen kontrollista omaan voimaan ja liikkeeseen suhteessa ukeen, siis kontaktin kautta. Oman tekemisen kontrolli on siis olennainen osa harjoittelun turvallisuutta

Syyskausi 2018

Teemat päivittyvät kauden alussa